Atolle & Hauptstädte

Die 26 natürlichen Atolle der Malediven (Liste rechts) sind in 20 Verwaltungsbezirke (rot) eingeteilt. Diese werden in 19 Verwaltungsbezirke (ebenfalls oft als Atoll bezeichnet) und der Hauptstadt Malé aufgeteilt.

Atoll
Inseln
(gesamt)
Bewohnte
Inseln
Atollverwaltung/
Hauptstadt des
Verwaltungsbezirks
Bevölkerung
(gesamt)
Frauen/
Männer
Haa-Alifu 42 16 Dhiddhoo 19251 9422/
9829
Haa-Dhaalu 35 35 Kulhudhuffushi 21875 10709/
11166
Shaviyani 50 15 Funadhoo 14502 7009/
7493
Noonu 71 13 Manadhoo 13914 6793/
7121
Lhaviyani 52 5 Neifaru 11104 5297/
5807
Raa 88 15 Ungoofaaru 19003 9148/
9855
Baa 75 13 Eydhafushi 11910 5721/
6189
Kaafu 107 9 Thulusdhoo 9886 4713/
5173
Malé 1 1 Landes-Hauptstadt 104.403 ca.
50.000/
54.000
Vaavu 19 19 Felidhoo 2144 1020/
1124
Meemu 33 9 Muli 6459 3171/
3288
Alif Alifu 33 8 Rasdhoo 6140 2959/
3181
Alif Dhaalu 49 10 Mahibadhoo 8147 3798/
4349
Faafu 23 5 Magoodhoo 4641 2287/
2354
Dhaalu 56 8 Kudahuvadhoo 6663 3215/
3448
Thaa 66 13 Veymandoo 13846 6740/
7106
Laamu 82 12 Fonadhoo 14313 6908/
7405
Gaafu-Alifu 82 10 Viligili 12043 5848/
6195
Gaafu-Dhaalu 153 10 Thinadhoo 18289 9286/
9003
Gnaviyani 1 1 Fua-Mulah 10058 4833/
5225
Addu 23 6 Hithadhoo 28707 14276/
14431